6 października 2023 r. Jurajska Orkiestra Dęta z Racławic i Czubrowic zapewniła oprawę muzyczną na uroczystości przekazania samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czubrowicach. Na to wydarzenie przybyły organizacje społeczne działające w tej miejscowości, przedstawiciele władz sołeckich i samorządowych oraz mieszkańcy Czubrowic. W programie nie zabrakło odświętnego powitania i poświęcenia samochodu, przemówień oraz gratulacji. Nie ulega wątpliwości, że niniejsza uroczystość była bardzo istotna dla lokalnej społeczności, gdyż otrzymany pojazd na pewno pomoże strażakom w realizacji zadań związanych z szeroko rozumianą ochroną przeciwpożarową. Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czubrowicach życzymy, aby otrzymany samochód jak najmniej wyjeżdżał do akcji ratowniczych!