LOGO JURAJSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ

Logo Jurajskiej Orkiestry Dętej z Racławic i Czubrowic, stanowi okrąg barwy czarnej z jednym obramowaniem na jego brzegu oraz z drugim w jego wnętrzu. W między wspomniane wcześniej złote otoczki została wpisana nazwa Orkiestry: „JURAJSKA ORKIESTRA DĘTA” – patrząc od góry. Następnie na dole umieszczone zostały nazwy miejscowości, z której Organizacja się wywodzi, kolejno: „RACŁAWICE I CZUBROWICE”.

Członkowie Orkiestry posiadają jedną złotą obwódkę na brzegu znaku. Z kolei Dyrygentowi i Tamburmajorowi przysługują dwa złote obramowania, we wcześniej wspomnianym miejscu. W centrum emblematu znajduje się złota lira – symbol orkiestr dętych. Z niej, to wyrasta półtora krzyża złotego z takąż krzywaśnią , które zaczerpnięte zostały z herbu Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Nad lirą znajduje się dwanaście, sześcioramiennych, gwiazd ułożonych w okrąg, które swym kształtem nawiązują do gwiazd z obrazu znajdującego się w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Racławicach. Wspomniane wcześniej sześcioramienne symbole swoją kolorystyką nawiązują do barw narodowych Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym 6 gwiazd białych oraz 6 czerwonych, ułożono na przemian. Logo Jurajskiej Orkiestry Dętej jest noszone na prawym rękawie marynarki mundurowej i przysługuje tylko jej członkom.

MUNDURY JURAJSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ Z RACŁAWIC I CZUBROWIC.

Mundury Jurajskiej Orkiestry Dętej z Racławic i Czubrowic zostały uszyte z czarnego materiału. Mężczyźni posiadają czapki rogatywki z czerwonym otokiem oraz jednym galonem w kolorze złotym. Dyrygent i Tamburmajor Jurajskiej Orkiestry Dętej nosi czapkę rogatywkę z jednym złotym galonem na czerwonym otoku oraz złotym krzyżem na jej denku. Daszki męskich nakryć głowy otoczone zostały złotym okuciem wykonanym z metalu. Kobiety należące do Organizacji, noszą czarne damskie kapelusze.

Uniformy nawiązują do tradycji Polskiego munduru wojskowego oraz spuścizny orkiestr dętych. Z tego powodu na naramiennikach pojawiły się złote lirki. Każdy z członków został wyposażony w złoty oficerski sznur. Na lewym rękawie marynarki mundurowej znajduje się logo Jurajskiej Orkiestry Dętej. Natomiast na prawym zostało umieszczone godło państwowe. Częścią kobiecego stroju jest czarna spódnica. Po bokach męskich spodni instrumentalistów, umieszczono pojedyncze lampasy w kolorze czerwonym. Z kolei Dyrygent i Tamburmajor Jurajskiej Orkiestry Dętej na bokach spodni ma dwa podwójne lampasy, również barwy czerwonej.

Ponadto do umundurowania muzyków i ich kapelmistrza zaliczyć należy białą koszulę z długim oraz krótkim rękawem. Pierwsza zakładana jest do marynarki mundurowej. Druga zaś, gdy jest wysoka temperatura powietrza i nie sposób grać w marynarce. Należy pamiętać, że do koszuli z krótkim rękawem zakłada się dwa czarne naramienniki, jeden po prawej, a drugi po lewej stronie. Na nadmienionych epoletach wyhaftowano złotą lirkę, która odzwierciedla tą z marynarki. Zarówno dla Członkiń jak i Członków Orkiestry nieodłącznym elementem wspomnianych wcześniej koszul jest czarny krawat.

W Jurajskiej Orkiestrze Dętej wprowadzono dystynkcje odzwierciedlające piastowane stanowiska. Symbole te noszone są po obu stronach kołnierza marynarki mundurowej oraz przy kieszeni koszuli z krótkim rękawem. Oznaczenie obowiązków instruktora muzycznego przedstawia się następująco:

DYRYGENT I TAMBURMAJOR Jurajskiej Orkiestry Dętej z Racławic i Czubrowic: Złota krokiewka, a pod nią lirka haftowana złotą nicią. U dołu znaku umieszczono skrót ‘JOD’, od nazwy Jurajska Orkiestra Dęta.

Kolejno Zarząd Jurajskiej Orkiestry Dętej z Racławic i Czubrowic posiada następujące odznaki sprawowanych funkcji:

PREZES Jurajskiej Orkiestry Dętej z Racławic i Czubrowic: Złota krokiewka, a pod nią trzy pięcioramienne gwiazdy haftowane złotą nicią. U dołu znaku umieszczono skrót ‘JOD’, od nazwy Jurajska Orkiestra Dęta.

WICEPREZES Jurajskiej Orkiestry Dętej z Racławic i Czubrowic: Złota krokiewka, a pod nią dwie pięcioramienne gwiazdy haftowane złotą nicią. U dołu znaku umieszczono skrót ‘JOD’, od nazwy Jurajska Orkiestra Dęta.

CZŁONEK ZARZĄDU Jurajskiej Orkiestry Dętej z Racławic i Czubrowic: Złota krokiewka, a pod nią jedna pięcioramienna gwiazda haftowana złotą nicią. U dołu znaku umieszczono skrót ‘JOD’, od nazwy Jurajska Orkiestra Dęta.

Kolor mundurów nie jest przypadkowy, gdyż od samego początku swego istnienia, gdy nie było jeszcze nowych uniformów, Orkiestra występowała w czarnych garniturowych spodniach/spódnicach, białej koszuli oraz czarnym krawacie. Wszystko po to, aby w miarę możliwości wyglądać czysto i schludnie. W tej chwili Złoty sznur oraz galony w tym samym kolorze odzwierciedlają dominującą barwę logo Jurajskiej Orkiestry Dętej z Racławic i Czubrowic. Czerwony otok nawiązuje do ludowego stroju krakowskiego, gdzie czerwień jest dominująca. Drugim argumentem jest bliski związek z Ziemią Krakowską oraz niedalekie położenie Racławic i Czubrowic od Krakowa. Miasta, które jest stolicą województwa małopolskiego.

Wszyscy wierzymy w to, że w tych nowych strojach jak najlepiej będziemy reprezentować nasze miejscowości, naszą gminę, województwo oraz nasz kraj.