Prezes: Szczepan Hrabia

Skarbnik: Marcin Figura

Kronikarz: Małgorzata Hrabia