Prezes: Szczepan Hrabia

Sekretarz: Przemysław Mirek

Skarbnik: Marcin Figura

Kronikarz: Klaudia Baran, Małgorzata Hrabia, Aleksandra Izdebska, Przemysław Mirek (redaktor)

Obsługa strony internetowej: Przemysław Mirek