Jurajska Orkiestra Dęta z Racławic i Czubrowic

kontakt (dyrygent i tamburmajor orkiestry):

Mariusz Mazur

tel. 691-929-922, e-mail: mariusz.mazureczek@gmail.com