Jak co roku, na początku sierpnia nasza orkiestra miała zaszczyt uczestniczyć w parafialnym odpuście w Czubrowicach.

Tradycyjnie już całość poprzedził przemarsz lokalnych jednostek mundurowych spod remizy OSP do kaplicy, którym drogę umilały dźwięki naszych marszów. W trakcie polowej mszy świętej wykonaliśmy również pieśń „Pod twą obronę”, czy „Intradę” na podniesienie. W trakcie procesji nasza orkiestra musiała się odpowiednio przeszeregować, aby móc ruszyć bez nadrabiania drogi, na co i tak nie było miejsca. Po kilku sprawnych komendach, będące zazwyczaj na końcu formacji, tuby znalazły się w pierwszym rzędzie, natomiast nasz pochód zamykały przodujące zazwyczaj flety i klarnety. Manewr się udał, a po skończonym nabożeństwie pozostało nam tylko powrotny przemarsz do remizy.