Jak co roku trzeciego maja, w święto uchwalenia konstytucji, nasza orkiestra miała przyjemność uczestniczyć w przemarszu przez nasze miejscowości.

Wspólnie z pozostałymi organizacjami z naszych wsi zebraliśmy się na placu przy budynku wielofunkcyjnym w Racławicach i odegraliśmy Hymn, Rotę, Mazurek Trzeciego Maja, a także „Boże coś Polskę”, ponieważ dzień ten jest również świętem Maryi Królowej Polski. Po patriotycznym repertuarze przy dźwiękach „Warszawianki” ruszyliśmy, by przypomnieć wszystkim mieszkańcom o doniosłości tego dnia. Co warte odnotowania, razem z oddziałami OSP, górnikami i członkiniami koła gospodyń, w tym roku pierwszy raz w przemarszu uczestniczył sztandar Jurajskiej Orkiestry Dętej. Po dotarciu pod remizę OSP w Czubrowicach ponownie odegraliśmy nasz patriotyczny repertuar i podziękowaliśmy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w tej lokalnej uroczystości. Cieszymy się również, że w występie towarzyszyła nam jak zwykle wierna publiczność. Dziękujemy!